Het Buurtzorghuis Warnsveld is een hospice waar u de laatste fase van uw leven kunt doorbrengen. Daarnaast  kunt u tijdelijk bij ons verblijven wanneer u door ziekte meer zorg en aandacht nodig heeft dan thuis mogelijk is. Ook kan na een intensieve ziekenhuisopname een tijdelijk verblijf in het Buurtzorghuis een overbrugging naar huis vormen.